Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg  thumbnail

Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg

Published Dec 15, 23
7 min read


Bij de behandeling van wonden zijn drie principes van belang: het voorkomen en stoppen van bloedverlies, het voorkomen van infectie en het bevorderen van een goede wondgenezing. Concreet komt dit neer op de volgende stappen in wondbehandeling: Reiniging en ontsmetting van de wond Het steriel afdekken van de wond met een wonddekverband of wonddrukverband (wec wondzorg), verder bloedverlies en besmetting voorkomen Rust en steun geven aan het aangedane lichaamsdeel Bij een actief bloedende wond zal de nadruk vooral liggen op het tot staan brengen van de bloeding en zijn de andere twee principes in de Eerste Hulp van minder belang

Doormiddel van een wonddrukverband legt men een tijdelijk verband aan alvorens het slachtoffer zelf of per ambulance (Wondzorg Eksaarde) naar het ziekenhuis te vervoeren. Dit wordt besproken op de pagina wonddrukverband. Bij kleinere wonden is er uiteraard aandacht voor het bloedverlies, maar ligt de nadruk meer op het voorkomen van infectie (wec wondzorg) en het bevorderen van een goede wondgenezing

Wondreiniging is het schoonspoelen van de wond met kraanwater, om beter zicht te krijgen op de omvang van de wond, bloed weg te spoelen en eventueel vuil te verwijderen. Tevens heeft dit als doel om zoveel mogelijk ziektekiemen uit te wond te spoelen. Men wil bij het afdekken van de wond zo min mogelijk vuil en bacteriën insluiten, om zo een ontsteking van de wond te voorkomen.Indien men het slachtoffer met de wond niet doorstuurt naar een arts kan men bij wonden met erg veel vuil of bijvoorbeeld schaafwonden met veel zand er in kan men eventueel voorzichtig met een schoon gaasje of een borsteltje met wat water en zeep proberen de wond schoon te maken. - wec wondzorg

Wondontsmetting is het ontsmetten van het gebied rondom de wond. Ontsmetten wordt gedaan met een huidontsmettingsmiddel dat ziektekiemen dood en zo infectie en verdere besmetting voorkomt. Met name het gebied rondom de wond wordt ontsmet, om te voorkomend dat ziektekiemen op de huid alsnog in de wond terecht komen. Het huidontsmettingsmiddel wordt liever niet in de wond gebruikt, omdat dit de wondgenezing kan vertragen.

Bijdrage Van Wit-gele Kruis Van Vlaanderen

Voor wondontsmetting gebruikt men huidontsmettingsmiddelen, zoals Betadine, Sterilon of Hibicet. Draag handschoenen tijdens het behandelen van een wond om je eigen veiligheid te waarborgen! Zorg ervoor dat je de juiste verbandmiddelen binnen bereik hebt en het slachtoffer laat zitten op een stoel - wec wondzorg. De eerste stap is het stelpen van de bloeding

De tweede stap is het beoordelen van de wond. Soms wordt dit bemoeilijk door het bloed in en rondom de wond. De wond kan dan met kraanwater worden schoongespoeld. De wondreiniging vindt plaats door de wond met schoon kraanwater uit te spoelen. Wondzorg Destelbergen. Het kraanwater in Nederland is schoon genoeg hiervoor

Besluit aan de hand van de criteria of je de wond zelf gaat behandelen of deze gaat doorsturen naar een arts. Indien je de wond gaat doorsturen naar een arts, ga dan verder met tijdelijke wondbehandeling. wec wondzorg Indien je de wond zelf gaat behandelen, ga dan verder met definitieve wondbehandeling Tijdelijke wondbehandeling is bedoeld voor wonden die nog door een arts gezien moeten worden

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Zorg voor Beter met het laatste nieuws over de ouderenzorg - Wondzorg Bornem. - wec wondzorg

Een wondgenezing bestaat uit drie fases: Fase 1. De reactiefase Dit is de bloedingsfase en een ontstekingsfase. In deze fase stolt het bloed en worden de bloedvaten vernauwd. Hierdoor wordt een aanwezige bloeding gestopt. Er kan nu een wondbed ontstaan. Indien dit wondbed uitdroogt ontstaat er een korst. Onder deze korst is het lichaam hard bezig om bacteriën en dode lichaamscellen op te ruimen.

Time Wondzorg

De wond kan daardoor wat zwellen en pijnlijk aanvoelen. wec wondzorg. Fase 2. Regeneratie fase Als het lichaam de wond schoon heeft gemaakt en alle bacteriën zijn opgeruimd, begint de tweede fase. In deze fase worden nieuwe bloedvaten en bindweefsel gevormd. De nieuwe bloedvaten zorgen voor de juiste voorziening van voedingsstoffen en zorgen het granulatie weefsel (nieuw weefsel)

Als deze cellen zich voldoende hebben vermenigvuldigd dan is de wond dicht en kan deze overgaan naar de laatste fase. Fase 3. Rijpingsfase Als de wond dicht is dan kan het weefsel nog dik en rood van kleur zijn (wec wondzorg). Het weefsel zal met de tijd zacht en soepel worden en zijn normale kleur aannemen

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is voor patiënten met acute wonden. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: Het reinigen en ontsmetten van wonden. De pijnbestrijding rondom wondzorg. De instructies aan de patiënt voor optimale wondgenezing. De verschillende materialen voor verschillende wonden.

Wondzorgcategorie 2: patiënten met een wond waarvoor behandeling snel gestart dient te worden (spoedeisend) maar waarbij de wond binnen drie weken moet kunnen genezen met behulp van basiswondzorg. Onder basiswondzorg wordt verstaan: monodisciplinaire, lokale wondzorg en beperkt invasieve zorg zoals debridement, compressietherapie en drukontlasting (wec wondzorg). Indien een acute wond niet binnen 3 weken lijkt te genezen, verandert de wond van een categorie 1-2 wond in een categorie 3 wond en dient te worden verwezen naar de tweedelijns zorg conform de kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van wondzorg in Nederland’: Brandwonden, oncologische wonden en wonden die vallen onder wondzorgcategorie 3 en 4 (zie richtlijn organisatie van wondzorg in Nederland) vallen buiten het bestek van deze richtlijn

Een rode wond is een wond die aan het helen is - wec wondzorg. Het kan zowel een oppervlakkige als een diepe open wond zijn. Rode wonden hebben vaak geen of weinig wondvocht. Bij de behandeling zal er geprobeerd worden de wond vochtig te maken, zodat deze sneller kan genezen. Voorbeelden van rode wonden zijn schaafwonden en brandwonden

Wondzorg

Een gele wond heeft vaak veel wondvocht. Als je een gele wond hebt is het verstandig om naar de huisarts te gaan, omdat er veel verschillende soorten gele wonden zijn: Gele necrose; gele necrose is afgestorven weefsel. Dit moet altijd van de wond afgehaald worden door de huisarts of verpleegkundige.

Dermis en/of subcutaan vet;de dermis is de huidlaag onder je bovenste huidlaag (opperhuid) (wec wondzorg). Door de dermis lopen heel veel bloedvaatjes, die ervoor zorgen dat je huid voldoende voedsel en zuurstof krijgt. Dermis hoeft dus niet te worden verwijderd. In dit weefsel ontstaan vanzelf nieuwe bloedvaatjes, waadoor de wond weer rood kleurt

Deze ontsteking wordt veroorzaakt door een infectie. De wond moet dan behandeld worden met een antibacteriële oplossing of zalf. Fibrinebeslag;fibrine is een eiwit dat dat zorgt voor een korstje. Meestal kan dit korstje er gewoon op blijven zitten, maar als het diep in je huid zit, moet het worden verwijderd.

De wond kan niet genezen zolang dit weefsel aanwezig is en dit weefsel is een voedingsbodem voor micro-organismen. Als het zwarte weefsel loslaat aan de randen of als er tekenen van infectie zijn (roodheid om de wond, koorts - wec wondzorg of een onaangename geur), dan moet het weefsel chirurgisch worden verwijderdWonden zijn er in verschillende soorten en maten. Een schaafwond, een snij- of scheurwond of bijvoorbeeld een brandwond. Hoe kunt u zelf open wonden verzorgen? Wij leggen het uit. en schakel hulp in van zorgprofessionals. , dit kan met kleding of een (schone) theedoek - wec wondzorg. Als het kan, houd het bloedende lichaamsdeel omhoog (een arm of been)

De Thuisverpleegster

En wonden die in contact zijn geweest met het bloed van een ander. Ook is het belangrijk om diepe tweedegraads (vlekkerig rozerood en witte plekken, blaren) en derdegraads (witgeel, bruin, zwart) brandwonden te laten beoordelen door een (huis)arts. Schrammen of schaafwonden, bijvoorbeeld op de knie, op het been of in het gezicht, en snijwonden (kleine open wonden, ongeveer 1 cm) zijn zelf te verzorgen.

Bij een (tweedegraads) brandwond wilt u de huid direct ongeveer 15 minuten onder de kraan houden, waarbij het lauwwarm water langs de wond spoelt, om deze te koelen. Koeling is erg belangrijk, maar koelen met (ijs)koud water kan zorgen voor onderkoeling en pijn - wec wondzorg - Wondzorg Temse. De volgende stap die u kunt nemen om de open wond (geen brandwond) te behandelen, is de wond schoonmaken

Het bloed spoelt de wond schoon. Daarna wilt u het bloeden stelpen. Als de wond droog is, kunt u deze schoonmaken door de wond met lauw water te spoelen. Er wordt geadviseerd dit 1 of 2 minuten te doen. Gebruik geen zeep bij het reinigen van een open wond, dit kan alleen maar irriteren.

Latest Posts

Wondzorg App Nedap

Published Dec 23, 23
3 min read

Wondzorg Aan Huis

Published Dec 21, 23
7 min read